โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสลายสารพิษด้วยหัวผักกาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรกช สุขุมาลรังสี

  • ชรินรัตน์ เลี้ยงสุวรรณ

  • พรรัตน์ ศรีวัชรกาญจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์