โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกำจัดหอยเชอรี่โดยใช้สารสกัดจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิเชษฐ ศักดิ์อุดมพงศ์

  • ภราดร มูลหญ้าแพรก

  • ยรรยง เขียวชอุ้ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางระจันวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(31) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช สารสกัด

  • หอยเชอรี่ การกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากหอยเชอรี่เป็นศัตรูข้าวที่ก่อให้เกิดปัญหากับชาวนาอย่างมาก โครงงานนี้จึงมีจุดมุ่งหมายของการศึกษาทดลองกำจัดหอยเชอรี่โดยใช้สารสกัดจากพืชชนิดต่าง ๆ แทนยาปราบศัตรูพืชที่เป็นอันตราย พืชที่นำมาศึกษาคือ ใบสะเดา ใบขี้เหล็ก ใบยูคาลิปตัส ใบมันสำปะหลัง และใบพลู โดยผสมกับน้ำและสารที่ใช้ศึกษา คือ ปูนแดง ปูนขาว และขี้เถ้า จากการศึกษาพบว่า ใบสะเดาผสมกับน้ำกำจัดหอยเชอรี่ได้ดีที่สุดกำจัดได้( 20 ตัวจากหอยเชอรี่ 30 ตัว) เมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดจากพืชชนิดอื่น เมื่อผสมกับน้ำและพบว่าสารทั้ง 3 ชนิดที่ใช้ทดลองนั้น น้ำปูนแดงให้ผลดีที่สุดในการกำจัดหอยเชอรี่คือ ตาย 25 ตัวจาก 30 ตัว เมื่อนำใบสะเดาผสมกับน้ำปูนแดง อัตราส่วน 1 : 1 พบว่าเป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุดในการกำจัดหอยเชอรี่ (หอยเชอรี่ตาย 28 - 29 ตัว จาก 30 ตัว)