โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารสกัดจากหญ้าแหวนเร่งการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รักษ์ชนก จันสถาพร

  • วิมลพรรณ แก้วเกิด

  • สัจจา คนขำ

  • อังขณา เอี่ยมสำอาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางระจันวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(24) p76

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หญ้าแหวน สารสกัด

  • เห็ดนางฟ้า การเจริญเติบโต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ป012/2540 จากการที่พบว่าในหญ้าชนิดต่าง ๆ จะมีน้ำตาลกลูโคสเป็นองค์ประกอบ และเป็นพืชที่หาง่าย เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมทั่วไป ผู้ทำโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาปริมาณน้ำตาลกลูโคสในหญ้าชนิดต่าง ๆ พร้อมทั้งนำสารสกัดจากหญ้ามาใช้เร่งการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า หญ้าที่นำมาใช้ในการศึกษา ได้แก่ หญ้าขน หญ้าปล้อง หญ้าแหวน หญ้าหวาย และหญ้าดอกขาว ผลการศึกษาพบว่า หญ้าแหวนมีปริมาณน้ำตาลกลูโคสมากที่สุด และเมื่อนำสารสกัดจากหญ้าแหวนมาใช้ฉีดพ่นก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า พบว่าสารสกัดจากหญ้าแหวน 50 cm3 ผสมน้ำ 50 cm3 และยีสต์ 1 g หมักนาน 5 ชั่วโมง จะเร่งการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าได้ดีที่สุด ส่วนการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการหมักสารสกัดจากหญ้าแหวนหมักกับยีสต์ พบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการหมักจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าน้อยมาก