โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการลำเลียงน้ำของพืชโดยระบบเชือก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพพนธ์ ขันแก้ว

  • สุริยน วงศ์เมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชือกตะเกียงสามารถดูดซับน้ำได้จากค่าความชื้นของดินที่ได้จากการวัดความชื้นก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง น้ำที่เชือกดูดซับมานั้นได้นำมาเลี้ยงต้นไม้ที่ปลูกไว้ได้โดยที่ไม่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่มันเลยจนกว่าน้ำจะหมดจากกระถาง ซึ่งจะทำงานคล้ายกับตะเกียงแอลกอฮอล์