โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหนอนน้ำผึ้งย่อยถุงพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิกกี้ ยูลิวส์ ฮาร์ทมานน์

  • พิชญานิน ไทยกลาง

  • วริศรา บริบัติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทองแดง ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถุงพลาสติก การทดลอง

  • หนอนน้ำผึ้ง การทดลอง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย แก้ไขปัญหาเรื่องขยะพลาสติกล้นโลก โดยโครงงานนี้เป็นโครงงานที่คิดต่อยอดมาจากงานวิจัยของ Wei-Min Wu ที่ได้ศึกษาหนอนนกย่อยโฟม เมื่อทำการเปลี่ยนชนิดของหนอนนกมาเป็นหนอนน้ำผึ้ง และเปลี่ยนชนิดของโฟมมาเป็นถุงพลาสติก จดบันทึกผลของน้ำหนักโฟมที่หายไปเป็นเวลา 7 วัน พบว่าการย่อยสลายโฟมของหนอนน้ำผึ้ง (Wax worm)สามารถย่อยสลายโฟมได้ถึง 67.4% ของน้ำหนักโฟมเริ่มต้น สำหรับการย่อยสลายถุงพลาสติกนั้นหนอนน้ำผึ้งให้ผลที่ได้ตรงกันข้ามกับการย่อยสลายโฟม นั่นคือหนอนน้ำผึ้งสามารถย่อยสลายถุงพลาสติกได้ถึง 67.4% ของน้ำหนักถุงพลาสติกเริ่มต้น ซึ่งมากกว่าหนอนนกยักษ์ และหนอนนกอีกด้วย