โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัชรินทร์ ผลาอาด

  • วิชาญา บุตรา

  • เกริกชัย ด่านแท่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชเมล็ด

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช เป็นโครงงานที่ทางผู้จัดทำประดิษฐ์ชิ้นงานเพื่อที่จะลดการใช้ แรงเกษตรกรในการทำงาน และศึกษาการใช้เวลาของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืชต่อการหยอดเมล็ดพันธุ์พืชโดยตรง จากการทำงานของเกษตรกรและนำมาเปรียบเทียบเวลาในการใช้งานทั้งสองแบบ และผลที่ได้จากการทดลองใช้งานเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานของเกษตรกร และเวลาที่เหลือของเกษตรกรสามารถที่จะปลูกผลผลิตเพิ่มได้ จึงทำให้ประหยัดเวลาและได้ผลผลิตเพิ่ม จากการที่เกษตรกรไม่ต้องนั่งและลุกขึ้นอยู่ตลอด หรือต้องก้มตัวในการหยอดเมล็ดพืชลงหลุมหรือรดน้ำพืชเมื่อหยอดเมล็ด เมื่อใช้เครื่องหยอกเมล็ดพืช เกษตรกรเพียงแค่เดินในแนวราบและหยอดเมล็ดพันธุ์พืช ดังนั้นเกษตรกรจึงไม่ได้ออกแรงมาก เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืชจะทำงานแบบ 3 in 1 โดยครั้งเดียวของการสั่งงานเครื่องจะทำงาน โดยเครื่องเอง 3 อย่าง