โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระถางดูดน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มรกต อิ่มดม

  • วันไรมีย์ แวดอเล๊าะ

  • สุจิตรา ศรีซ้าย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มงคล อิ่มดม

  • สรชา จาราแว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การรดน้ำลงในกระถางธรรมดา ทำให้สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ในปริมาณมาก ทางครธผู้จัดทำโครงงานจึงได้คิดค้นรูปแบบใหม่ ซึ่งใช้หลักการ Capillarity โดยนำกระถางที่ไม่มีรูที่ก้นหรือปิดรูที่ก้นของกระถางธรรมดาทั่ว ๆ ไป แบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ใส่ดินและส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างก้นกระถาง ในอัตราส่วน 1 : 3 นำที่กั้นซึ่งเจาะรูให้พอดีกับขนาดของด้ายดิบ แล้วใช้ด้ายดิบผูกติดกับที่กั้นโดยให้ปลายของด้ายดิบอยู่ในส่วนล่างของกระถาง บริเวณที่ใกล้กับที่ขั้นกระถางเจาะรูเพื่อใส่ท่อน้ำล้น หลักการทำงานของกระถางดูดน้ำคือ ด้ายดิบจะสามารถดูดซับน้ำจากก้นกระถางขึ้นไปยังส่วนที่ปลูกต้นไม้ ผลการทดลองปรากฎว่า กระถางดูดน้ำสามารถเก็บน้ำและความชุ่มชื้นได้ดีกว่ากระถางทั่ว ๆ ไป จึงทำให้ไม่จำเป็นที่จะต้องรดน้ำบ่อยครั้งเป็นการประหยัดเวลา และยังช่วยลดการศสูญเสียน้ำโดยใช่เหตุ