โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเอทานอลจากลำต้นสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มณีนุช ปิ่นประดับ

  • ศศิประภา แสงทอง

  • อาสา พึงสงวน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษณล จินดามัยกุล

  • ชนินทร์ ตันพิพัฒน์

  • ศรัณยา ณ ตะกั่วทุ่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาชีวภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการผลิตแอลกอฮอล์จากลำต้นสับปะรดที่ถูกทิ้งหลังจากการเก็บเกี่ยว จากการทดลองพบว่าลำต้นสับปะรด มีปริมาณน้ำตาลและแป้งที่ใกล้เคียงกับ น้ำตาลกลูโคส 1% และน้ำแป้งสุก 1% ตามลำดับ ความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกที่สามารถย่อยแป้งในลำต้นสับปะรดให้เป็นน้ำตาลได้ดีที่สุด คือ 4 โมล/ลิตรใช้เวลาต้มนาน 30 นาที โดยยีสต์เป็นกล้าเชื้อที่เหมาะในการหมักแอลกอฮอล์ได้ดีที่สุด สัดส่วนที่เหมาะสมคือ ยีสต์ 1 กรัม ต่อวัตถุดิบในการหมัก 150 มิลลิลิตร เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จะเกิดการหมักน้ำตาลจากส่วนลำต้นสับปะรดเป็นแอลกอฮอล์ ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้คือ 20 มิลลิลิตรต่อลำต้นสับปะรด 1 กิโลกรัม