โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องตู้นิรภัยรุ่นจิ๋ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐณิชา สุวรรณธนานนท์

  • ณัฐปภัสร์ คำหย่อนไชยรัช

  • วีริยา พรเรืองวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตู้นิรภัย

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของระบบการเข้ารหัสของตู้เซฟ ซึ่งตู้นิรภัยรุ่นจิ๋วมีลักษณะเด่นคือ เป็นเครื่องที่ไม่เสีย ไม่รวนง่าย สามารถเปลี่ยนรหัส ตั้งรหัสได้ และยังมีจำนวนของรหัสได้ไม่จำกัด เพราะเป็นเครื่องที่สามารถขยายและลดรหัสได้ เป็นเครื่องที่แทบจะไม่ต้องบำรุงรักษา และสร้างได้ง่ายโดยสร้างจากเทคโนโลยีที่เรียบง่าย ทนต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี และยังเป็นสื่อการเรียนรู้งานทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เพื่อให้เด็กได้เห็นของจริง และให้เด็กได้สนุกกับการเรียรู้และยังกระตุ้นให้เด็กสามารถประยุกต์ได้จริงในชีวิตประจำวันและมีประโยชน์มากมายกับชีวิตของมนุษย์เรา