โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องรถเก็บลูกเทนนิส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรรณสุภา พ่อธานี

  • มณเฑียร ประยงค์พันธ์

  • สมควร รอดทัศนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มารศรี สังขพันธ์

  • ลินดา บุญรอด

  • สมชาย สูญสิ้นภัย

  • อุบล วัฒนประดิษฐ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรัทธาสมุทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รถเก็บลูกเทนนิสเป็นประดิษฐกรรมที่ทำจากอลูมิเนียมกล่องซึ่งเป็นวัสดุที่เบา ทำให้รถเก็บลูกเทนนิสที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายไม่ต้องใช้แรงมากในการเข็นการเคลื่อนย้ายและใช้รถเก็บลูกเทนนิสที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเก็บลูกได้เร็ว และยังสามารถลดอาการปวดหลัง ประหยัดเวลาในการเก็บลูกเทนนิสได้อีก