โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องธูปกันยุง เพื่อสุขภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขนิษฐา ศรีทองคำ

  • ธิติมา เหมพฤกษ์

  • บุรินทร์ ปลื้มผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมท่าแคลง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ธูปกันยุง

  • สุขภาพ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธูปกันยุง เพื่อสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพืชสมุนไพรไล่ยุงที่มีกลิ่นหอม และหาวิธีการทำธูปไล่ยุงที่มีกลิ่นหอมสมุนไพรโดย แบ่งการทดลองเป็น 5 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาสำรวจสมุนไพรที่สามารถไล่ยุงได้ โดยมีอยู่ 3 ชนิดที่พบในโรงเรียน คือ ใบเสม็ด กะเพรา ตะไคร้หอม พบว่า พืชสมุนไพรที่สามารถไล่ยุงได้ ใบเสม็ด มีอยู่รอบโรงเรียนมากที่สุด ตอนที่ 2 ศึกษากลิ่นของพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม พบว่าพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมดีที่สุดคือใบเสม็ด มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ตอนที่ 3 ศึกษาวิธีการทำธูปไล่ยุงที่มีคุณภาพ พบว่า ธูปกันยุงที่มีอัตราส่วนผสมของใบเสม็ดบด: ขี้เลื่อย: จันทร์เหนียว: น้ำ ในทุกอัตราส่วนไม่แตกต่างกันมากนัก ตอนที่ 4 ศึกษาเวลาและผลการไล่ยุง เมื่อทดสอบจุดธูปไล่ยุงที่อัตราส่วนผสมต่างๆ พบว่า การติดไฟและจุดไล่ยุง ถ้ามีขี้เลื่อยมากจะติดไฟดี มีเถ้ามาก ถ้ามีจันทร์เหนียวต่างกัน ผลไม่ค่อยแตกต่างกัน และมีใบเสม็ดน้อย ขี้เลื่อยน้อย การติดไฟจะอยู่ได้ไม่นานและเมื่อเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำที่ผสมลงไป การผสมน้ำมากขึ้นจะทำให้การจัดรูปแท่งธูปได้ง่ายขึ้น แต่ผลการทดลองไม่แตกต่างกัน และทุกสูตรสามารถไล่ยุงได้ ตอนที่ 5 ศึกษาอุณหภูมิในการอบธูปไล่ยุง พบว่า ธูปไล่ยุงที่อบที่อุณหภูมิไม่สูงมากนัก จะได้ธูปที่มีผิวเรียบเนียนดีกว่า