โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารสกัดจากใบเสม็ดขาวป้องกันยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขจรศักดิ์ เทพกาษร

  • วีระศักดิ์ ใจบุญ

  • หทัยชนก เลาเหล็ก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมท่าแคลง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับต้นเสม็ดขาว ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น ใบต้มดื่มแทนน้ำชา ใบอ่อนรับประทานเป็นผัก ในใบจะมีน้ำมันหอมระเหย เรียกว่า น้ำมันเสม็ดหรือน้ำมันเขียว จากการศึกษาพบว่าใบเสม็ด เมื่อนำมากลั่นด้วยน้ำ จะให้น้ำมันหอมระเหย ที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บ เหา เชื้อแบคทีเรีย แมลง มด ยุง ปลวก เพลี้ย ได้ดี จึงได้มีการพัฒนาใช้ประโยชน์โดยการทำธุปกันยุง หรือสเปรย์ไล่ยุง ซึ่งมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้