โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องยิปซัมบอร์ดกับการลดภาวะโลกร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.รุจิรา หนักแน่น

  • ด.ญ.ลักษมี ศรีวิจิตร

  • ด.ญ.สุวัฒนา ตันสกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ภาวะโลกร้อน

  • ยิปซัมบอร์ด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการผลิตแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดที่สามารถเป็นฉนวนกั้นความร้อน โดยศึกษาชนิดของขยะที่สามารถเป็นฉนวนกั้นความร้อนได้ดีที่สุด ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำแผ่นยิปซัมบอร์ด พบว่า กล่องนมสามารถเป็นฉนวนกั้นความร้อนได้ดีที่สุด โดยอัตราส่วนระหว่างยิปซัม : น้ำ ที่เหมาะสมในการทำแผ่นยิปซัมคือ 550:330 โดยมวลต่อปริมาตร และเส้นใยมะพร้าวเป็นวัสดุที่สามารถยึดเกาะและกั้นความร้อนได้ดีที่สุด ในสัดส่วน 3 กรัม ต่อ ผงยิปซัม 550 กรัม หลังจากนั้นศึกษาวัสดุที่สามารถรับแรงกดทับที่มากๆ ได้ดีที่สุด พบว่าไม้ไผ่สานเป็นตะแกรงจะสามารถทนต่อการกดทับได้ดีที่สุด แล้วศึกษาส่วนผสมของแผ่นยิบซัมบอร์ดเพื่อลดน้ำหนักของแผ่นยิบซัม พบว่า แผ่นยิบซัมที่ผสมโฟมลงไปสามารถลดน้ำหนักลงได้ และประสิทธิภาพของแผ่นยิบซัมที่ผลิตได้มีความหนาเท่ากับ 1.05 ซม. น้ำหนักต่อแผ่นขณะที่ยังไม่ผสมโฟมเท่ากับ 3.70 กก. และเมื่อผสมโฟมมีน้ำหนักต่อแผ่นเท่ากับ 3.00 กก. เมื่อเจาะรูจะไม่มีการแตกหัก สามารถกันน้ำและความชื้นได้ เมื่อทดสอบการกั้นความร้อนจะได้ผลต่างของอุณหภูมิก่อนหลังให้ความร้อนเท่ากับ 13.25 องศาเซลเซียส