โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์ช่วยกดชักโครก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พุฒิเมธ เที่ยงธรรม

  • ลลิตพรรณ ช่วยสมบัติ

  • หนึ่งพลอย กันตังกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องสุขภัณฑ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีห้องน้ำของผู้พิการมากมายที่คอยอำนวยควมสะดวกในสถานที่ต่างๆ แต่หากมองไปที่ชักโครก ไม่มีชักโครกแบบใดเลยที่ผู้พิการทางแขนจะสามารถกดได้ ทางคณะผู้จัดทำได้มีการคิดค้นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยให้ผู้พิการทางแขนสามารถกดชักโครกได้ด้วยตนเองได้ โดยมีวิธีการคือเพียงแค่ผู้ใช้ดันหลังตัวเองไปที่ฝาชักโครก อุปกรณ์ช่วยกดชักโครกที่ติดตั้งไว้ก็จะไปกดลงที่ปุ่มชักโครกพอดี และชักโครกก็จะสามารถทำงานได้ตามปกติ โครงงานฉบับนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้พิการทางแขนสามารถกดชักโครกด้วยตนเองได้ แต่ยังสามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลทั่วไปได้อีกด้วย แต่อุปกรณ์ชนิดนี้ยังมีข้อกำจัดคือใช้ได้เพียงแต่กับชักโครกที่มีปุ่มกดปุ่มเดียวที่อยู่กึ่งกลางของแท็งก์บรรจุน้ำที่ใช้สำหรับชำระล้าง