โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องวุ้นเกล็ดปลาสารพัดประโยชน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทนัช ดรุณพงศ์

  • มาติน่า ศักดา

  • สุชานันท์ แซ่เล่า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประเสริฐ กนกผกา

  • สุรีย์ แซ่เจียง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วุ้นเกล็ดปลา

  • โรค การรักษา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องวุ้นเกล็ดปลาสารพัดประโยชน์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ปวดเมื่อยตามร่างกาย และอาการปวดท้องประจำเดือน โดยใช้วุ้นเกล็ดปลาซึ่งเป็นสกัดสารจากธรรมชาติที่ไม่มีการปรุงแต่งและใส่สารเคมีเพื่อเร่งการรักษา ทำให้ไม่มีสารตกค้างในร่างกาย โดยมีวิธีการคือ ใส่ใบเตย ตะไคร้ และดอกอัญชัน ตามที่ต้องการ ลงในน้ำที่ต้มเดือดแล้ว เพื่อเป็นการดับกลิ่นคาวปลาและทำให้สีดูน่ารับประทาน ใส่เกล็ดปลากะพง แล้วต้มประมาณ 6 ชั่วโมง จนน้ำเหลือ 1 ใน 3 ของหม้อที่ใช้ต้ม กรองน้ำเกล็ดปลาด้วยผ้าขาวสะอาดแล้วนำน้ำเกล็ดปลาที่ได้ไปบรรจุในภาชนะ จากนั้นนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นประมาณ 1 ชั่วโมง จะได้วุ้นเกล็ดปลาที่สามารถนำมารับประทานได้