โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องดันไว้อย่าให้ล้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นลินทิพย์ ชิตกุล

  • รัตติกาล แก้วขจร

  • วิภากมล มโหธร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทย์ประยุกต์ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการจัดเก็บหนังสือเป็นปัญหามากในการจัดเก็บของบรรณารักษณ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เนื่องจากปริมาณหนังสือต่อวันที่ต้องจัดเก็บมาก อีกทั้งเวลาและบุคลากรในการจัดเก็บนั้นมีอยู่อย่างจำกัด จึงได้มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถแทนที่กั้นหนังสือ โดยการนำไม้มาต่อไขว้กัน โดยมีน๊อตเป็นตัวเชื่อม แล้ติดกับตู้หนังสือ โดยมีสปริงติดอยู่ที่ฐานของตู้หนังสืออีกด้านหนึ่งเป็นตัวออกแรงดึงไม้กั้นหนังสือ และติดรางไม้ไว้ที่ด้านในแล้วใส่ที่กั้นหนังสือแล้วต่อกับสปริงอีกทีเพื่อให้ที่กั้นหนังสือมช้ไม้ไขว้กินพื้นที่น้อยลงจากเดิม ดังไว้อย่าให้ล้ม