โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารสกัดจากพืชที่ทำให้ปลาแข็งแรง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุทธพล สมานสุข

  • วรพจน์ ทองคุปร์

  • อังกูร ภิญโญมารค

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การเลี้ยงปลา

  • สารสกัดจากพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปริมาณสารสกัดจากพืชที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลา เตรียมการทดลองโดยการทำความสะอาดอ่างปลาด้วยน้ำเกลือแล้วเปิดน้ำประปาใส่อ่างทิ้งไว้ 3 วันจากนั้นใส่น้ำที่สกัดจากใบหูกวางซึ่งได้จากใบหูกวางปั่นต้มกับน้ำแล้วนำมากรองได้สารสกัดใบหูกวางนำปลาทองมาใส่อ่าง อ่างละ 10 ตัว โดยแบ่งเป็น 6 อ่างตามปริมาณดังนี้ 50 100 150 200 250 300 กรัมตามลำดับพบว่าปริมาณใบหูกวาง 50 กรัมให้ผลดีที่สุดและทำให้ปลาแข็งแรง สามารถใช้เลี้ยงปลาได้ภายในเวลา 12 วัน เมื่อทดลองเปรียบเทียบกับสารสกัดจากพืชชนิดอื่นคือ ใบตองสด ใบตองแห้ง ใบฝรั่ง ผักบุ้ง ผักกาด ใบเตย ตำลึง ผลการทดลองพบว่าน้ำต้มใบหูกวางให้ผลดีที่สุดคือทำให้ปลาแข็งแรงและอัตราการตายน้อยที่สุดส่วนพืชชนิดอื่นให้ผลดีรองลงมาตามลำดับคือ ใบตองแห้ง ใบฝรั่ง ใบตองสด ผักบุ้ง ใบเตย ผักกาด และตำลึง และยังพบว่าการใช้ใบหูกวางแห้งที่สกัดโดยการต้มจะให้ผลดีกว่าการใช้ใบหูกวางสดที่ทำการสกัดโดยไม่ต้ม