โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพืชกับการทดสอบฟอร์มาลิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ อุนนานนท์

  • ธีรพร ประพันธ์วงศ์

  • ลัดดากร สุขรัตน์

  • สุพรรณิการ์ แซ่ซิ้ว

  • ฮาซามา สุหลง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(32) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช การทดสอบ

  • ฟอร์มาลิน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาวิธีการทดสอบหาฟอร์มาลินที่เจือปนอยู่ในอาหารเนื้อต่าง ๆ และความเข้มข้นของฟอร์มาลิน โดยใช้สารที่ได้จากธรรมชาติที่จะเกิดปฏิกิริยากับฟอร์มาลิน แล้วเห็นผลชัดเจนเพื่อที่จะนำไปทดสอบหาฟอร์มาลินในสารประกอบอื่น จากการทดลองพบว่า พืชที่ทำปฏิกิริยาได้ดีมองเห็นได้ชัดเจนคือ ขมิ้นชัน ดาวกระจาย ชบาซ้อนแดง เฟื่องฟ้า และผักเป็ด จากการทดสอบปริมาณความเข้มข้นที่แตกต่างกันของสารละลายพืช พบว่าหยดฟอร์มาลิน 3 หยดในหลอดทดลองสารละลายเฟื่องฟ้าจะเปลี่ยนสีได้ดีที่สุดทุก ๆ ความเข้มข้น เมื่อนำกระดาษกรองที่จุ่มสารละลายพืชมาทดสอบกับฟอร์มาลินพบว่า กระดาษกรองที่จุ่มสารละลายเฟื่องฟ้าที่ทำให้แห้งแล้วจะเปลี่ยนสีจากสีชมพูเป็นสีน้ำตาลชัดเจนเมื่อหยดฟอร์มาลิน 1 หยด กระดาษจากพืชชนิดอื่นมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย การทดลองขั้นต่อไปคือ การเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายเฟื่องฟ้ากับความเข้มข้นของฟอร์มาลิน โดยใช้กระดาษกรองจุ่มสารละลายเฟื่องฟ้าที่มีความเข้มข้นต่างกัน กระดาษกรองจะเป็นสีชมพูเข้ม เมื่อหยดฟอร์มาลินความเข้มข้นร้อยละ 1, 10 และ 100 พบว่า การเปลี่ยนแปลงสีจะเกิดขึ้นเรื่อย ๆ จากสีชมพูเข้มเป็นสีชมพูน้ำตาลอมส้ม