โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องครีมขัดรองเท้าหนังยุคไอเอ็มเอฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จูมลี ภักดีสาร

  • สุภาพร คณะแพง

  • เอี่ยมฤทัย มีบัวทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประยงค์ ชูนครพัฒน์

  • พิศมัย รัศมีดารา

  • ระมัด บุญยิ่ง

  • อานุภาพ สุภิรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(34) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการผลิตครีมขัดรองเท้าหนังยุคไอเอ็มเอฟ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นครีมขัดรองเท้าราคาประหยัด เพื่อลดมลภาวะทางดิน น้ำ และอากาศ เนื่องจากการทิ้งน้ำมันเครื่องที่เสื่อมคุณภาพแล้ว ในการทำครีมขัดรองเท้าหนังโดยปกติจะใช้น้ำมันเครื่องเป็นส่วนผสมหนึ่งที่ช่วยให้เนื้อครีมมีความมัน ขั้นตอนการทดลอง ทำดังนี้ คือ เคี่ยวเทียนให้ละลาย 1 นาที แล้วเติมน้ำมันเครื่อง เคี่ยวต่ออีก 1 นาที จึงเติมวาสลีนลงไปเคี่ยวอีกประมาณ 1 นาที จะได้ครีมขัดรองเท้าหนังที่ใช้งานได้ คณะผู้จัดทำได้ทดลองผลิตครีมขัดรองเท้าจำนวน 11 สูตร แล้วนำไปทดสอบประสิทธิภาพด้วยการขัดรองเท้าหนังจำนวน 32 คู่ พบว่า ครีมขัดรองเท้าหนังสูตรที่ใช้ส่วนผสมของเทียน : น้ำมันเครื่อง : วาสลีน : เท่ากับ 3 : 7 : 2 โดยน้ำหนัก เป็นสูตรที่มีคุณภาพสูงสามารถเก็บไว้ได้นาน และราคาถูกกว่าครีมขัดรองเท้าที่วางจำหน่ายในท้องตลาดอย่างมาก