โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของจุนสีที่มีต่อการย้อมไหมป่าอีรี่ด้วยสีย้อมจากธรรมชาติ 5 ชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ติระภัทร์ ศรีประภา

  • ลำดวน วรรณสินธุ์

  • สุภาวดี กฤตโตปการกิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(19) p82

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สีย้อม จากธรรมชาติ

  • ไหมป่า การย้อม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การย้อมผ้าไหมอีรี่ด้วยน้ำย้อมจากธรรมชาติโดยไม่ใช้สารช่วยติด พบว่า น้ำย้อมจากเปลือกประดู่ได้สีน้ำตาลแดง น้ำย้อมจากใบขี้เหล็กได้สีขี้ม้า น้ำย้อมจากใยมะพร้าวได้สีเนื้ออ่อน น้ำย้อมจากขมิ้นชันได้สีเหลืองทอง และน้ำย้อมจากผลมะเกลือจะได้สีดำ ค่าความคงทนของสีต่อการซักสูงสุดอยู่ในระดับ 4 ถึง 4 - 5 ค่าความคงทนของสีต่อแสงสูงสุดอยู่ในระดับ 3, 1-2, 4-5, 1 และ 4 ตามลำดับ เมื่อทดลองย้อมผ้าไหมอีรี่ โดยใช้จุนสีเป็นสารช่วยติดพบว่า น้ำย้อมจากเปลือกประดู่ โดยใช้จุนสี 1 เปอร์เซ็นต์ จะได้สีน้ำตาล น้ำย้อมจากใบขี้เหล็ก โดยใช้จุนสี 1 เปอร์เซ็นต์ จะได้สีกากีอมเขียว น้ำย้อมจากใยมะพร้าว โดยใช้จุนสี 0.5 เปอร์เซ็นต์ จะได้สีเนื้อแกมน้ำตาล น้ำย้อมจากขมิ้นชัน โดยใช้จุนสี 1 เปอร์เซ็นต์ จะได้สีเหลืองแกมเขียว และน้ำย้อมจากผลมะเกลือ โดยใช้จุนสี 2 เปอร์เซ็นต์ จะได้สีดำ ค่าความคงทนของสีต่อการซักสูงสุดในระดับ 4 - 5 ถึง 5 ค่าความคงทนของสีต่อแสงสูงสุดในระดับ 4 - 5, 1 - 2, 4 - 5, 4 - 5 และ 4 - 5 ตามลำดับ