โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องครีมลดรอยแตกของส้นเท้าจากยางมะละกอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิธิวดี พรหมอยู่

  • พรรณนภา ทับวัฒน์

  • วันสว่าง ปิยะมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เตือนใจ วิรัชกุล

  • โสภิต ปิยะมงคล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 11(31) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ครีม ยา

  • มะละกอ ยาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการทดลองนำยางมะละกอมาผลิตเป็นครีมแก้ส้นเท้าแตก เนื่องจากยางมะละกอมีผลในการย่อยโปรตีน ผลการทดลองพบว่า การรักษาโดยใช้ยางมะละกอสดจะให้ผลดีที่สุด แต่จะเก็บยางมะละกอไว้ได้เพียง 2 วัน ถ้านำมาทำเป็นครีมโดยผสมกับครีมกันแดด, โลชั่น, เจลบำรุงผิว หรือขี้ผึ้งทาปาก จะให้ผลเท่ากันคือ รอยแตกจะติดกันใน 5 - 10 วัน ในการผสมจะใช้ยางมะละกอได้ไม่เกินร้อยละ 25 โดยมวล ถ้าส่วนผสมมากกว่านี้จะไม่ให้ผลในการรักษา ครีมที่ผสมนี้ถ้าใส่สารกันบูดและแช่เย็นจะเก็บได้นาน 8 สัปดาห์ ถ้าไม่แช่เย็นเก็บได้นาน 4 สัปดาห์ ถ้าใช้เฉพาะครีมกันแดด, โลชั่น, เจลบำรุงผิว หรือขี้ผึ้งทาปาก โดยไม่ผสมยางมะละกอ จะไม่มีผลในการรักษาส้นเท้าแตก