โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอิฐบล็อกมวลเบาจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรพันธ์ เจนจบ

  • ตั้ม เข็มมะรัตน์

  • ปัญญา เข็มมุก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

  • สิริพร มัตรโกสุม

  • สุริยา โก้พิมาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การนำกลับมาใช้ใหม่

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเปรียบเทียบการทดสอบอิฐบล็อกจากวัสดุธรรมชาติและอิฐบล็อกตามท้องตลาด โดยใช้วัสดุธรรมชาติ 4 ชนิด คือ แกลบ แกลบเผา ฟางข้าวและขี้เลื่อย มาผสมกับปูน ทรายและหิน ในอัตราส่วน 2:1:2:3 รดน้ำอิฐทั้งหมด เช้าและเย็น เป็นเวลา 14 วัน ทดสอบโดยการชั่งน้ำหนัก และทดสอบแรงกดทับ เปรียบเทียบกับอิฐบล็อกจากท้องตลาด พบว่าอิฐบล็อกจากแกลบมีน้ำหนักเบาที่สุด รองลงมาเป็นอิฐบล็อกจากขี้เลื่อย อิฐบล็อกจากแกลบเผา อิฐบล็อกจากฟางข้าว และอิฐบล็อกจากท้องตลาด ตามลำดับ ส่วนอิฐบล็อกที่รับแรงอัดได้ดีที่สุด คือ อิฐบล็อกจากฟางข้าว รองลงมาคือ อิฐบล็อกจากแกลบเผา อิฐบล็อกจากขี้เลื่อย และอิฐบล็อกจากท้องตลาดซึ่งรับแรงอัดได้เท่ากับอิฐบล็อกจากแกลบ ตามลำดับ