โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาฉนวนกันความร้อนด้วยอิฐมอญมวลเบาจากเปลือกไข่ไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑาวุฒิ คำภิระ

  • ณภัทร หาญต๊ะ

  • ณัฐวุฒิ บุญยืน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฉนวยกันความร้อน

  • อิฐมอญ

  • ไข่ไก่เปลือก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาฉนวนกันความร้อนด้วยอิฐมอญมวลเบาจากเปลือกไข่ไก่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการพัฒนาอิฐมอญมวลเบา และเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและสภาพ