โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอิฐมวลเบาด้วยพลังงานไฮโดรลิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยวัฒน์ อิ่มสะอาด

  • ประจักษ์ เพ็ชรยอด

  • เศกสรรค์ อเปสริยาโย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทย์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • อิฐมวลเบา

  • ไฮโดรลิกส์พลังงาน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อต้องการทำอิฐจากกระดาษที่ย่อยแล้วตามรูปทรงที่ต้องการด้วยพลังงานไฮโดรลิกส์ โดยการนำเยื่อกระดาษที่ผ่านการสับย่อยเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำไปแช่น้ำผสมสารคลอรีนในอัตราส่วน กระดาษ : น้ำ : คลอรีน คือ 20 : 100 : 1 เป็นเวลา 1 คืนแล้วนำไปปั่นละเอียด คั้นน้ำออกจนหมด นำมาผสมกับกาวในอัตราส่วน 10 : 1 การนำเยื่อกระดาษบรรลงในบล็อกโดยควบคุมปริมาณให้เท่ากันเพื่อให้อิฐที่ได้จากการอัดด้วยเครื่องอัดพลังงานไฮโดรลิกส์