โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องไล่นกพิราบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทนงศักดิ์ เพิ่มเขตการ

  • นฤพนธ์ เที่ยงพนม

  • วีรนนท์ โสภาบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนกพิราบอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยนกพิราบจะทำรังบนหลังคา รางน้ำ ช่องลมต่าง ๆ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อาศัย โดยไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดปัญหาการเสื่อมโทรมของอาคารจากมูลของนก จึงได้ศึกษาพฤติกรรมของนกพิราบเพื่อหาวิธีการไล่นกพิราบไม่ให้มาอยู่อาศัยในบริเวณที่กำหนด โดยสร้างเครื่องไล่นกมีลักษณะการทำงานของเครื่องจะใช้การปล่อยคลื่นเสียงที่นกไม่ต้องการร่วมกับกังหันลมซีดีสะท้อนแสง วิธีดังกล่าวเป็นการไล่นกโดยไม่ทำร้ายนก สามารถช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับนกพิราบได้อีกทางหนึ่ง