โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องReuse tennis ball

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนนินทร์ โล่โชตินันท์

  • ชนภัทร คาบเพ็ชร

  • นิธิ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยธิดา รัตนาพิทักษ์เทพ

  • เกีรยงไกร ทะยานัง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ลูกเทนนิส

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการซ้อมเทนนิสแต่ละครั้งจะใช้ลูกเทนนิสอย่างน้อย 100-500 ภายในระยะเวลาประมาณ 3-4เดือน และทำให้มีลูกเทนนิสที่อ่อนนิ่มไม่สามารถใช้ในการซ้อมต่อไปได้ ต้องซื้อลูกเทนนิสใหม่และเสียค่าใช้จ่ายเป้นจำนวนมาก ทำให้เกิดการทดลองนำลูกเทนนิสที่นิ่มไปอัดความดัน โดยทำการบรรจุลูกเทนนิสลงในล้อรถยนต์ แล้วเติมลงเพิ่มความดัน โดยใช้ความดันที่ 15Pa, 20Pa และ 30Pa จากนั้นจึงนำมาทดสอบการกระดอนของลูกและนำไปชั่งน้ำหนัก พบว่าค่าความดันที่เหมาะสมที่สุดคือ 20Pa จะได้ลูกเทนนิสที่มีน้ำหนักตามมาตรฐาน