โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องรถเก็บขยะบังคับด้วยรีโมทคอนโทรล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทวุฒิ ใบงาม

  • ปภาวดี วกสุดจิต

  • มณัฐกาญจน์ จำปาทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถxรีโมทคอนโทรล

  • รถเก็บขยะ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์ที่เหมือนกับรถบังคับทั่ว ๆ ไป แต่สามารถเก็บขยะได้ โดยที่เราไม่ต้องไปเก็บเอง แต่พอเรากดรีโมทคอนโทรลบังคับการทำงานมันก็จะเก็บให้เราเอง สามารถทำให้เรามีความสะดวกสบายและเป็นเครื่องมือที่ผ่อนแรงได้ดี เก็บขยะโดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสโดยตรงและปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้ อีกทั้งยังรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย