โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องลดต้นทุนการผลิตแอลกอฮอลล์ก้อนด้วยเศษวัสดุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรชัย ม่วงพรม

  • สรายุทธ์ วระชุน

  • อักรินทร์ คำมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

  • ลดาวัลย์ หรรษาพันธุ์

  • สุริยา โก้พิมาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์