โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำด่างจากธรรมชาติใช้แทนโซดาไฟในการแช่ปลาหมึกเย็นตาโฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุวรรณ ปั้วเจริญ

  • ณัฐริกา แจ่มศรี

  • นิธิมา แจ่มจำรัส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิรันดร์ เหลือสวรรค์

  • ภาวิณี เลิศสำรวยพันธุ์

  • สุริยา โก้พิมาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์