โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแท่นปรับระดับออกซิเจนแบบละเอียด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุติกาณจน์ ตราหยก

  • สุดาลักษณ์ จิตวิเลิศรัตน์

  • เวธกา แสงนิล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • ออกซิเจนเครื่องมือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานแท่นปรับระดับออกซิเจนแบบละเอียดจากการทดลองปล่อยออกซิเจนผ่านทาง 3-ways โดยการปรับขนาดองศาจำนวน 9 ขนาดเพื่อหาปริมาณออกซิเจนที่ออกจากตัวถัง ที่สามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยได้ พบว่าออกซิเจนที่ออกจากทรีเวย์ในแต่ละองศานั้น คือ ในการปรับทรีเวย์เป็นขนาด 5 องศาปริมานของออกซิเจนที่ปล่อยออกมาคือ 0.50 LPM ขนาด 10 องศา ปริมาณของออกซิเจนที่ปล่อยออกมาคือ 0.45 LPM ขนาด 25 องศา ปริมาณของออกซิเจนที่ปล่อยออกมาคือ 0.40 LPM ขนาด 26 องศา ปริมาณของออกซิเจนที่ปล่อยออกมาคือ 0.30 LPM ขนาด 29 องศา ปริมาณของออกซิเจนที่ปล่อยออกมาคือ 0.35 LPM ขนาด 30 องศา ปริมาณของออกซิเจนที่ปล่อยออกมาคือ 0.25 LPM ขนาด 32 องศา ปริมาณของออกซิเจนที่ปล่อยออกมาคือ 0.20 LPM ขนาด 35 องศา ปริมาณของออกซิเจนที่ปล่อยออกมาคือ 0.15 LPM ขนาด 40 องศา ปริมาณของออกซิเจนที่ปล่อยออกมาคือ 0.10 LPM ซึ่งปริมาณเหล่านี้ถือว่าเป็นปริมาณออกซิเจนน้อยมากสำหรับผู้ป่วยทั่วไป แต่ปริมาณออกซิเจนเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ป่วยพิเศษประเภทเด็กเล็กหรือคนชรา ที่ต้องการปริมาณออกซิเจนที่พอเหมาะในปริมาณที่น้อยมาก ซึ่งถ้าหากไม่ได้ตั้งข้อสงสัยและศึกษาในประเด็นนี้ ก็จะไม่รู้เลยว่าในปัจจุบันยังไม่มีเครื่องปรับขนาดปริมาณขนาดเล็กขนาดนี้ และยังใช้การกะปริมาณอยู่ เมื่อทางกลุ่มของเราศึกษาและทดลองหาองศาในการปรับปริมาณออกซิเจน สำหรับผู้ป่วยในการสร้างอุปกรณ์ปรับระดับออกซิเจนแบบละเอียด และสร้างอุปกรณ์ปรับระดับออกซิเจนแบบละเอียด ทำให้เกิดอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ต่อการแพทย์ชิ้นใหม่ขึ้น