โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาการเพาะถั่วงอกด้วยกากกาแฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทักษิณา พิงคะสัน

  • ผกาวดี ชัยวงค์ษา

  • สกาวรินทร์ พรหมณะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพาะถั่วงอกด้วยกากกาแฟ โดยทำการทดลองดังนี้ 1. ทำอุปกรณ์เพาะเมล็ดถั่วเขียว 2.การเตรียมน้ำกากกาแฟสำหรับไว้รดต้นถั่วเขียว 3.การแช่เมล็ดถั่วเขียว และ 4.การเพาะเมล็ดถั่วเขียว จากผลการทดลองทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่า การเพาะเมล็ดถั่วเขียว โดยรดด้วยน้ำเปล่า พบว่าถั่วงอกมีความสูงมากที่สุด แต่ความอวบและความกรอบน้อยที่สุด ส่วนการเพาะเมล็ดถั่วเขียว โดยรดด้วยน้ำกากกาแฟ พบว่า ถั่วงอกมีความสูงลดลง แต่ความอวบและความกรอบเพิ่มขึ้นตามปริมาณของความเข้มข้นของกากกาแฟ