โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสมุนไพร 2000

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษดา ยินดีจันทร์

  • ชัยวัฒน์ จุลวานิช

  • สถาพร สุขโพธิ์เงิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญญา ภิญญกิจ

  • รัตนา เกิดนาวี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มด

  • สะเดา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีกำจัดมดแดงโดยใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรและหาเปอร์เซ็นต์การตายของมดแดงจากการใช้สมุนไพรเปรียบเทียบกับการใช้ยาฉีดมด วัสดุที่ใช้ได้แก่ ใบสะเดา ใบมะกรูด ใบตะไคร้ สัตว์ที่นำมาทดลองคือ มดแดง อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ เครื่องชั่ง เครื่องปั่น และผ้าขาวบาง สารเคมีที่ใช้คือ ยาฉีดมด วิธีดำเนินการทดลองโดย นำใบมะกรูดปั่นจำนวน 100, 200 และ 300 กรัมใส่หลอดทดลองแต่ละหลอด แล้วเติมน้ำหลอดละ 300 ลบ.ซม. คนให้เข้ากันแล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง ทำเช่นเดียวกันกับใบตะไคร้และใบสะเดา จากนั้นนำสารสกัดที่ได้ไปราดมดแดงจำนวน 10 ตัว บันทึกผลโดยทำการเปรียบเทียบกับการใช้ยาฉีดมด สารสกัดจากใบสะเดาและใบมะกรูดสามารถกำจัดมดแดงได้แต่สารสกัดจากใบมะกรูดมีปริสิทธิภาพดีกว่า นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดจากใบมะกรูดจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดมดมากขึ้น เมื่อทำการหมักไว้ 3 วัน แต่ประสิทธิภาพจะลดลงเมื่อเก็บๆไว้นานเกิน 1 อาทิตย์ และสารสกัดจากใบมะกรูดให้ประสิทธิภาพในการกำจัดมด ใกล้เคียงกับยาฉีดมด