โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำเต้าหู้ผงสูตรเด็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พีชชรัตน์ มีประไพ

  • วรางคณา พรมจันทร์

  • อนุสสรา ยะเขียว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัชนี บุญธรรมมี

  • สร้อยทิพย์ ดาทุมมา

  • อิสริยา เนื่องไชยยศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาและทดลองหากรรมวิธีการทำถั่วเหลืองให้เป็นน้ำเต้าหู้ผง ตอนที่ 1 ศึกษาคุณสมบัติการละลายน้ำจากผงของส่วนต่างๆของถั่วเหลือง โดยล้างถั่วเหลืองให้สะอาด แช่ไว้ 1คืน แล้วนำมาต้มประมาณ 30 นาที แยกเปลือกและเมล็ดออกจากกัน นำทั้ง 2 ส่วนที่แยกแล้วมาตากให้แห้ง แล้วนำมาตำหรือปั่นให้ละเอียด เปรียบเทียบการละลายพบว่า เมล็ดถั่วเหลืองล้วนๆมีคุณสมบัติในการละลายน้ำได้ดีที่สุด ตอนที่ 2 ศึกษาคุณสมบัติอุณหภูมิของน้ำที่น้ำเต้าหู้ผงละลายได้ดี พบว่า อุณหภูมิของน้ำที่ละลายน้ำเต้าหู้ผงได้ดีที่สุด คือ 70 องศาเซลเซียส ตอนที่ 3 ศึกษาการอบน้ำเต้าหู้ผงในตู้อบแห้งที่อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม พบว่า อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการอบน้ำเต้าหู้ผง คือ 50 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ตอนที่ 4 ศึกษาอัตราส่วนน้ำเต้าหู้ผงต่อสมุนไพรที่มีรสชาติเหมาะสม เช่น ขิง กระเจี๊ยบ เก๊กฮวย พบว่าอัตราส่วนระหว่างน้ำเต้าหู้ผงต่อสมุนไพรที่มีรสชาติเหมาะสมที่สุด คือ 3 : 1 โดยใช้สมุนไพร 300 กรัม : น้ำเต้าหู้1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งการทำเป็นผงเป็นการถนอมอาหาร เก็บไว้ได้นาน และพกพาสะดวก ผู้รับประทานสามารถเลือกรสชาติและกลิ่นของสมุนไพรตามความชอบและยังคงคุณค่าทางอาหาร ได้แก่โปรตีนจากถั่วเหลือง และวิตามินจากสมุนไพร