โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องขอดเกล็ดปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิศรา สุขหวาน

  • รับพร ทองเรือง

  • สายฝน ศรีน้ำทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลาเครื่องขอดเกล็ด

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องขอดเกล็ดปลา เพื่อที่จะสามารถขอดเกล็ดปลาปลาได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าการขอดเกล็ดปลาโดยใช้มีดธรรมดา ซึ่งจะทำให้เสียเวลาและเสี่ยงอันตรายต่อการถูกมีดบาด จึงทำให้เกิดการคิดค้นและประดิษฐ์เครื่องขอดเกล็ดปลาขึ้นมา โดยพัฒนามาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เรียกว่าการตรอมปลาสำหรับนำไปทำกะปิปลาของชาวบ้านในท้องถิ่น