โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องต้นแบบอุปกรณ์ปั้นทอดมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.สรัล ตันติพิสิษฐ์

  • ด.ญ.นฤป ขอพงษ์ไพบูลย์

  • ด.ญ.พิริยาภา นิลเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การปั้นทอดมัน คนส่วนใหญ่จะใช้มือในการปั้นทอดมัน ทำให้ไม่น่ารับประทาน เพราะอาจจะมีสิ่งสกปรกปนเปื้อนอยู่ในทอดมัน และการปั้นทอดมันด้วยมือมันจะใช้เวลานานในการปั้นทอดมัน จึงได้จัดทำเครื่องต้นแบบอุปกรณ์ปั้นทอดมันเพื่อเป็นที่จะทำให้การทำทอดมันนั้น น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นและประหยัดเวลาในการทำทอดมัน