โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องดูดยุงมิตรแท้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชมภูนุช ละอองศรี

  • พชรวรรณ ทองเอี่ยม

  • สุภัคดี เทพพรศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลังงานแสงอาทิตย์

  • ยุงกำจัด

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “เครื่องดูดยุงมิตรแท้” ได้จัดทำขึ้นเพราะเหฌนว่าในปัจจุบัน ยุง คือพาหะร้ายที่ทำให้เกิดโรคหลายอย่าง เช่น ยุงลายนำโรคไข้เลือดออก ยุงก้นปล่องนำโรคไข้มาเลเรีย เป็นต้น โดยเฉพาะในช่วงภาวะหลังน้ำท่วมจะเกิดการแพร่พันธุ์ของยุงจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะโรคระบาดได้ จึงมีการประดิษฐ์ เครื่องดูดยุงมิตรแท้ขึ้น และมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดูดยุงที่ประดิษฐ์ขึ้นกับเครื่องดูดยุงที่มีขายในท้องตลาดซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.6 นิ้วและมีกำลังของมอเตอร์ 220 โวลต์ ซึ่งสิ้นเปลื้องพลังงาน พบว่า มีประสิทธิภาพในการดูดยุงดีกว่าเครื่องดูดยุงตามท้องตลาด เครื่องดูดยุงมิตรแท้นี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดกระแสไฟฟ้า ลดมลพิษ โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด