โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำยาขัดทองเหลืองจากพืชในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภูภัทร ลอยโพยม

  • วรฉัตร เรืองหนู

  • วันฟัจญ์รี เบญญธาดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทกายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชน้ำยาขัด

  • เครื่องทองเหลือง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“ทองเหลือง” เป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสีมีความโดดเด่นในเรื่องของความสวยงาม ความทรงคุณค่า และความคงทน จึงนิยมนำโลหะชนิดนี้มาใช้เป็นวัสดุสำคัญในการผลิต ภาชนะ เครื่องใช้และของประทับตกแต่ง การช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศให้กับสถานที่ ทำให้ดูโอ่อ่ามีระดับเมื่อใช้เครื่องทองเหลืองไปเป็นเวลานานทำให้เครื่องทองเหลืองมีคราบหมองคล้ำไม่สวยงามต้องใช้น้ำยาขัดซึ่งเป็นสารเคมีที่มีราคาแพงและกัดกร่อนเมื่อถูกมือของเราทำให้เป็นแผล โครงการนี้เป็นการศึกษาพืชที่สามารถขจัดคราบหมองคล้ำบนเครื่องทองเหลือง โดยใช้พืชชนิด ได้แก่ มะนาว มะกรูด มะขามเปียก มะยม มะเฟือง สัปปะรด ส้มจี้ด และส้มแขก พบว่ามะกรูดสามารถขจัดคราบหมองคล้ำบนเครื่องทองเหลืองได้ดีกว่ามะนาว มะขามเปียก มะยม มะเฟือง สัปปะรด และส้มจี้ด ตามลำดับ เมื่อนำมะกรูดมาเปรียบเทียบระหว่างการต้มและไม่ต้ม พบว่ามะกรูดต้มมาผสมกับน้ำยาล้างจานจะช่วยให้การขจัดคราบบนเครื่องทองเหลืองได้ง่ายขึ้น โดยความเข้มข้นของน้ำมะกรูดที่ผสมในน้ำยาล้างจาน 10% สามารถล้างทำความสะอาดคราบหมองคล้ำได้ดีกว่าความเข้มข้นอื่นๆ และระยะเวลาในการแช่ภาชนะทองเหลืองในน้ำยาล้างจานที่เจือจาง 1 % เป็นเวลา 1 ชม. สามารถขจัดคราบหมองคล้ำได้ดีที่สุด และศึกษาการขัดภาชนะทองเหลืองด้วย สกอดไบท์ ฟองน้ำ และฝอยเหล็ก พบว่าการขัดด้วยฝอยเหล็กจะทำให้ภาชนะทองเหลืองมีความแวววาวมากที่สุด เมื่อเทียบกับน้ำยาขัดทองเหลืองที่มีตามท้องตลาด พบว่าน้ำยาขัดทองเหลืองจากพืชในท้องถิ่นสามารถขจัดคราบได้ดี