โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาฟิล์มรักษาคุณภาพสับปะรดนางแลตัดแบ่งชิ้นจากมันเทศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐณิชา เทียมประเสริฐ

  • วริศรา ธรรมวงค์

  • สิทธิกร อุ่นติ๊บ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย รางวัลเชิดชูเกียรติ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฟิล์ม การผลิต

  • สับปะรด การพัฒนา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารักษาคุณภาพสับปะรดนางแลตัดแบ่งชิ้นจากมันเทศ โดยนำมันเทศมันอบ บดให้เป็นผง นำมาขึ้นรูปแผ่นฟิล์ม โดยผสมผงมันเทศกับกลีเซอรีน ความเข้มข้น 5.0%, 7.5% และ 100% นำฟิล์มที่ได้มาทดสอบประสิทธิภาพ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ การป้องกันการระเหยของน้ำ ค่าความยืดหยุ่นและการเปลี่ยนรูปที่อุณหภูมิสูง พบว่าการใช้ผงเทศ 7.5% เหมาะสมที่สุด เนื่องจากได้แผ่นฟิล์มใส มีความหนาและป้องกันการระเหยของน้ำได้ดีและทนต่อการเปลี่ยนรูปในอุณหภูมิสูง (60องศาเซลเซียส) การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของการใช้แผ่นฟิล์มจากมันเทสต่อการป้องกันการเกิดสีน้ำตาลของสับปะรดนางแลตัดแบ่งชิ้น โดยนำไปห่อสับปะรดนางแลตัดแบ่งชิ้นเก็บรักษาที่ 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วันบันทึกการเกิดสีย้ำตาล การสูญเสียน้ำหนัก และคุณภาพในการบริโภคเปรียบเทียบกับฟิล์มรักษาคุณภาพในทางการค้า พบว่าฟิล์มที่ผลิตขึ้นสามารถชะลอการเปลี่ยนสี ลดการเกิดสีน้ำตาล ลดการสูญเสียน้ำหนัก และทำให้การยอมรับโดยรวมของผู้บริโภคไม่แตกต่างจากฟิล์มรักษาคุณภาพทางการค้า