โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเร่งการงอกของลูกหยี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐธิดา อัศวสุดสาคร

  • รุจิรัตน์ จันทรทิณ

  • เทพจุฬา ลอยจิ้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัทลุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ต้นลูกหยีจะใช้เวลานานในการเจริญเติบโตจึงศึกษาการเร่งการงอกของลูกหยี พบว่าน้ำเดือดจึงมีส่วนช่วยให้เปลือกของเมล็ดลูกหยีแตกตัวเร็วและมีความนิ่ม เมื่อนำไปแช่ในขวดที่เปิดฝาพร้อมใส่เหล้าขาว จะงอกรากได้เร็วที่สุด เมล็ดจะมีสภาพความพร้อมที่จะใช้เพาะเพียง 4 วัน หลังจากนั้นนำไปปลูกในดินร่วนวางไว้ในที่มีแสงแดด รดน้ำในปริมาณ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ทุกเช้า–เย็น ต้นลูกหยีจะมีการงอกที่ดีที่สุด