โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาและการป้องกันการชักใยแมงมุมบ้าน300 36 หน้า520 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาและการป้องกันการชักใยของแมงมุมบ้าน มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาความเสียหายที่เกิดจากแมงมุมบ้านและหาวิธีป้องกันที่ง่าย ไม่เป็นอันตราย มีประสิทธิภาพสูง โดยทดลองกับน้ำยาล้างจาน,น้ำประปา, น้ำมันมะพร้าว, น้ำมันพืช ผลการทดลองพบว่า น้ำยาล้างจานยี่ห้อดิสด็อปมีผลทำให้แมงมุมชักใยได้น้อยกว่าน้ำยาล้างจานยี่ห้ออื่น น้ำมันมะพร้าวมีผลทำให้เกิดการชักใยใกล้เคียงกับน้ำยาล้างจานดิสด็อป และมีปริมาณน้อยกว่ากล่องที่เช็ดด้วยน้ำมันจากพืช และจากการทดลองนำไปใช้จริงพบว่า น้ำมันมะพร้าวสามารถป้องกันการเกิดหยากไย่ดีกว่าการกวาดและป้องกันได้ 1 เดือนหรือนานมากกว่านั้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุไลภรณ์ โคธิเวทย์

  • อัญชนา พลเยี่ยม

  • อิทธิพล สุระพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบัวขาว

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(26) p57

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์