โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องสกัดน้ำมันมะแตก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.นคร ภูสิริพัฒนานนท์

  • ด.ช.ประชาย ชุ่มอรัญสายวารี

  • ด.ญศิริทิพยฺ เส่โอ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านแม่โต๋

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำมัน

  • มะแตกเครื่องสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ จากกระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงพระราชดำริ ให้ประชาชนชาวไทยได้พึ่งพาตนเองในภาวะเศรษฐกิจ ฝืดเคือง โดยลงมือผลิตเพื่อการอุปโภคภายในครอบครัว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้ ที่ได้ทรงแนะนำวิธีทางช่วยที่เหมาะสมแก่พสกนิกรรู้จักประหยัด มีความพออยู่พอตัว มีความมั่นคง เพียงพอ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต ซึ่งผู้จัดทำ ได้น้อมรับพระราชกระแสมาดำเนินการ โดยการทดลองสร้างเครื่องสกัดน้ำมันด้วยแรงดัน หรือบีบอัด และทดลองนำเมล็ดมะแตกที่มีในท้องถิ่น มาสกัดเอาน้ำมันใช้เป็นเชื้อเพลิง เพื่อเป็นการประหยัดและลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสารเคมีและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงคิดนำเอาเมล็ดมะแตกมาประยุกต์ใช้และสกัดเอาน้ำมัน สามารถนำมาใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานทดแทน ตอนที่ 1 จากผลการทดลอง ปรากฏว่า เมล็ดมะแตกหรือกระทงลายแห้ง 25 กิโลกรัม สกัดด้วยเครื่องสกัด ด้วยระบบแรงอัดได้น้ำมันมะแตก 752.2 ลูกบาศก์เซนติเมตร น้ำมันมีสีเหลืองเข้ม มีกลิ่นหอม ตอนที่ 2 จากผลการทดลอง ปรากฏว่า น้ำมันมะแตกสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงจุดไฟโคมประทีปได้นานประมาณ 34.6 นาที ตอนที่ 3 จากผลการทดลอง ปรากฏว่า น้ำมันมะแตกสามารถใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง โดยน้ำมันมะแตก 1 กรัม ให้พลังงานความร้อน 2,263.15 แคลอรี