โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องAerated bamboo blocks

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นรีกานต์ ใคร่กระโทก

  • พัณณิตา ศรีธาราธิคุณ

  • ศตคุณ บุญเปี่ยมเลิศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • บล็อกมวลเบา บล็อกมวลเบา

  • ไม้ไผ่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คอนกรีตบล็อกมวลเบาโดยใช้ไม้ไผ่แทนทรายเพื่อลดอัตตราส่วนผสมของทรายลงนั้น เป็นการทำคอนกรีตบล็อกมวลเบาโดยใช้อัตรส่วนของ ปูน : ทราย : ไม้ไผ่ : หินฝุ่น เป็น 2:1:1:2 โดยไม้ไผ่ที่เลือกนำมาใช้นั้นเป็นไม้ไผ่พันธุ์สีสุก ซึ่งปลูกมากในภาคเหนือและหาง่ายในท้องถิ่น โดยไม้ไผ่ที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบนั้นได้กรรมวิธีการบดให้เป็นผงละเอียดก่อนนำมาทำการขึ้นรูปคอนกรีตบล็อก ซึ่งทำให้มีน้ำหนักเบากว่า