โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาสารช่วยติดสีของสีย้อมจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชลาลักษณ์ วงศ์อุทัย

  • เจนจิรา ภูมิเขต

  • เฉิดณรงค์ ศรีชูทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะโหมด

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาสารช่วยติดสีของสีย้อมจากธรรมชาติ จากการทดลองสีธรรมชาติแต่ละตัวจะมีสารเฉพาะในการติดสีท่ต่างกันและสารบางตัวจะให้สีต่างออกไปจากสีปกติที่เป็นอยู่ วิธีการสกัดที่แตกต่างกันก็จะใช้สารช่วยติดสีที่แตกกันในการทดลองใช้พืชสดทั้งหมด ถ้าพืชแห้งอาจมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปในการใช้สารช่วยในการติดสี ถึงแม้ว่าจะได้สีที่มีคุณภาพไม่ดีแต่การตกของสีหลังจากการซักจะตกสีน้อยมาก สารช่วยติดสีมี 11 ชนิดคือ น้ำขี้เถ้ายางพารา, น้ำขี้เถ้ากาบมะพร้าว, น้ำขี้เถ้ากะลา, น้ำปูนใส, น้ำมะขามเปียก, น้ำส้มสายชู, น้ำมะนาว, สารส้ม, โซเดียมคลอไรด์ โปตัสเซียมคลอไรด์และคอปเปอร์ซัลเฟต