โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องวัสดุชีวภาพทดแทนแผ่นพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณภัสรดา เปลี่ยนประเสริฐ

  • ทินภัทร สอนเย็น

  • เมาธวี พรหมจุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทองแดง ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การผลิตแผ่นวัสดุชีวภาพจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อทดแทนพลาสติกคลุมดินด้วยการใช้วัสดุจากธรรมชาติคลุมดินแทนและรักษาความชื้นในดินที่ใช้ปลูกพืช เป็นการลดการใช้น้ำในการปลูกพืช ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ชนิดของเส้นใย ชนิดและปริมาณตัวประสาน และประสิทธิภาพของแผ่นวัสดุ พบว่า เส้นใยที่ทำให้ดินมีอัตราการลดลงของความชื้นในดินน้อยที่สุด คือ เส้นใยคล้าน้ำ ที่มีวุ้นน้ำหนักเป็นตัวประสาน 15 กรัม ส่วนแผ่นกาวดักจับแมลง พบว่าแผ่นเส้นใยคล้าน้ำที่มีวุ้นน้ำหมัก 15 กรัมเป็นตัวประสาน โดยทากาว 1 กรัม สามารถดักจับแมลงได้เทียบเท่ากับแผ่นพลาสติก