โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องดินปั้นเทียมจากแป้งมอดไม้เคลือบด้วยไททาเนียมไดออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชลิตา สุทธิสังข์

  • ธนธรรม มุสิกะ

  • นิลญ้า หมัดสะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นรางวัลเชิดชูเกียรติภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดิน การปั้น

  • แป้งมอดไม้

  • ไทเทเนียมไดออกไซด์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องดินปั้นเทียมจากแป้งมอดไม้เคลือบด้วยไททาเนียมไดออกไซด์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาชนิดของกาวที่เหมาะสมต่อการนำมาผสมกับแป้งมอดไม้ให้มีความเหนียวเหมาะที่จะนำมาใช้งาน เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการนำแป้งมอดไม้มาผสมกับวัสดุอื่นๆให้มีความเหนียวเหมาะที่จะนำมาใช้งาน เพื่อศึกษาปริมาณเยื่อกระดาษส่วนที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพของแป้งมอดไม้ให้เหมาะต่อการนำมาใช้งาน เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างไททาเนียมไดออกไซด์กับสีโป๊สเตอร์ต่อการทาเคลือบดินปั้นเทียมให้มีคุณภาพใช้งานได้ดี เพื่อศึกษาการนำดินปั้นเทียมจากแป้งมอดไม้ไปปั้นเป็นสื่อการสอนต่างๆ เพื่อประเมินผลการใช้สื่อการสอนที่จัดทำจากดินปั้นเทียมจากแป้งมอดไม้เคลือบด้วยไททาเนียมไดออกไซด์ ผลการศึกษาพบว่า กาวที่เหมาะสมในการนำมาผสมกับแป้งมอดไม้มากที่สุด คือ กาวลาเท็กซ์รองลงมาคือกาวแป้งมัน กาวแป้งข้าวจ้าว กาวยางน้ำ ตามลำดับ สูตรที่เหมาะสมในการนำแป้งมอดไม้มาผสมกับวัสดุอื่นๆให้มีความเหนียวมีคุณภาพใช้งานได้ดี ได้แก่แป้งมอดไม้ 100g+กาวลาเท็กซ์ 10g+น้ำมันพืช10g+เยื่อกระดาษ 12gจะได้ดินปั้นเทียมที่มีเนื้อสีเหลืองอมขาว ปั้นขึ้นรูปได้ดี ปั้นติดมือเล็กน้อย เมื่อนำไปอบและตากแดดให้แห้งสนิท เนื้อจะแข็งเหนียว สีเหลืองอ่อนอมน้ำตาล ผลหารทดสอบการรับน้ำหนักหรือการทนต่อแรงดึงได้ดีกว่าสูตรการทำดินปั้นเทียมสูตรอื่นๆ วิธีการปรับปรุงคุณภาพของดินปั้นเทียมจากแป้งมอดไม้ วีธีที่เหมาะที่สุดคือ วิธีการทาเคลือบดินปั้นเทียมด้วยสีโป๊สเตอร์ผสมไททาเนียมออกไซด์ ดินปั้นเทียมจะมีเนื้อแข็ง เหนียวติดสีเข้มสวยและยังป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราได้ดี อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างไททาเนียมไดออกไซด์ต่อสีโป๊สเตอร์สำหรับใช้ทาเคลือบดินปั้นเทียมให้มีคุณภาพใช้งานได้ดี คืออัตราส่วนไททาเนียมไดออกไซด์ต่อสีโป๊สเตอร์ ตั้งแต่0.20g : 10 gจะได้สีที่ติดเข้มสวยงามและยังป้องกันไม่ให้เกิดเชื่อราได้ดี จากการนำดินปั้นเทียมจากแป้งมอดไม้มาปั้นเป็นสื่อการสอนต่างๆทาเคลือบด้วยสีโป๊สเตอร์ผสมไททาเนียมไดออกไซด์ พบว่าสื่อการสอนสวยงามมากเมื่อตั้งทิ้งไว้จะไม่มีเชื้อราขึ้ร มีคุณภาพใช้งานได้ดีทุกชุด ผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนต่างๆไว้ใช้ในโรงเรียนและเป็นแนวทางให้ครูและนักเรียนร่วมกันคิดหาวิธีผลิตสื่อการเรียนการสอนไว้ใช้ในโรงเรียนเป็นการประหยัดงบประมาณในการซื้อสื่อการเรียนการสอนอีกทั้งสามารถผลิตขายได้ราคาอีกด้วย รู้จักนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน