โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติ โดยการสั่งการของโทรศัพท์มือถือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฆนาการ วงศ์ไชย

  • จุฑามาศ พุ่มไม้

  • วนัส ขอดศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องให้อาหารสุนัขอัตโนมัติ เป็นการคิดเพื่อมีไว้ให้กับผู้เลี้ยงสุนัขที่ไม่ม่เวลามากพอที่จะให้อาหารแก่สุนัข โดยนำอุปกรณ์ต่าง ๆ มาประยุกต์ ทั้งระบบ Central lock ในรถยนต์มาประยุกต์เป็นเครื่องที่ช่วยในการเปิด-ปิดท่อให้อาหารสุนัข รวมทั้งยังมีตัวจับการสั่นไว้สำหรับรับการสั่นของมือถือ พร้อมทั้งสั่งงานให้กับเครื่องให้อาหาร