โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกำจัดหอยเชอรี่จากสารสกัดจากใบป่านศรนารายณ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วุฒิโชค แสงวัง

  • ศรายุทธ สมเด็ด

  • สรัล แก้วสุริยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ป่านศรนารายณ์

  • สารซาโปนิน

  • หอยเชอรี่การกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การกำจัดหอยเชอรี่จากสารสกัดจากใบป่านศรนารายณ์ ทำขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสารซาโปนินที่มีอยู่ในต้นป่านศรนารายณ์ (Agave Americana)และการกำจัดหอยเชอรี่จากใบป่านศรนารายณ์ พบว่าสารซาโปนินที่เข้าสู่ร่างกายจะทำให้หอยเชอรี่คายเมือกและถ่ายของเสียออกจากร่างกายเพราะเป็นการป้องกันของหอยเชอรรี่ เมื่อรู้ว่ามีสิ่งอันตรายหรือสารเคมีแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย เมื่อสารซาโปนินเข้าสู่หอยเชอรรี่มันจะทำการหดตัวอยู่ในฝา เมื่อเวลาผ่านไป 6 ชั่วโมง ในปริมาณความเข้มข้น ของสารตั้งต้น 10-40 ml / น้ำ 2 ลิตร ทำให้หอยเชอรี่ขนาดเล็กตาย หอยเชอรรี่ขนาดกลางตายในเวลา 12 ชั่วโมงในปริมาณความเข้มข้น 10 ml / น้ำ 2 ลิตร และตายในเวลา 6 ชั่วโมงในปริมาณความเข้มข้นของสาร 20-40 ml / น้ำ 2 ลิตร ส่วนหอยเชอรี่ขนาดใหญ่ตายในเวลา 24 ชั่วโมง ทุกระดับความเข้มข้นของสาร