โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาชนิดและความยาวของหลอดดูดน้ำที่มีผลต่อความยืดหยุ่นในหมอนรักษ์โลก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนม์นิภา แสงอุไร

  • ชารีฟ ศรีศรยุทธ์

  • ธนบดี ธนรงค์กุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น รางวัลชมเชย ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หมอน การผลิต

  • หลอดดูดน้ำ การทดลอง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้จัดทำเพื่อศึกษาชนิดของหลอดที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุด และเพื่อศึกษาความยาวของหลอดที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุด จึงเปรียบเทียบความหยืดหยุ่นของหลอดชนิดต่างๆ ได้โดยคำนวณค่ามอดูลัส หลอดที่มีค่ามอดูลัสน้อยที่สุดจะมีความยืดหยุ่นมากที่สุด ทางกลุ่มได้ทดลองเลือกใช้หลอดดูดน้ำพลาสติก 4 ชนิด จากการศึกษาพบว่าหลอดชนิดที่ 1 มีเส้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. มีความยืดหยุ่นมากที่สุด และหลอดที่มีความยาว 1 ซม. มีความยืดหยุ่นมากที่สุด ทางกลุ่มผู้จัดทำโครงงานจึงนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันโดยนำเอาหลอดดูดน้ำชนิดที่ 1 มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่หมอนหนุนและหมอนรองคอ เพราะหลอดเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นและหาง่าย เป็นการช่วยลดขยะพลาสติกได้อีกทางหนึ่ง