โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไข่เค็มสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.ณัฐนันท์ พุ่มทอง

  • ด.ญ.กาญจนาพร โชติบุตร

  • ด.ญ.วริศรา สาหร่าย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพร

  • ไข่เค็มการทำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไข่เค็มเป็นอาหารที่เก็บได้นานรสชาติถูกปากคนไทยและเป็นอาหารที่ราคาไม่แพง การทดลองครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะเพิ่มคุณค่าของไข่เค็มให้มีสีสันน่ารับประทานยิ่งขึ้น โดยใช้สมุนไพรบางชนิด ดดยทดลอง 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหาสารละลายที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของออสโมซิส โดยนำไข่เค็มไปแช่น้ำส้มสายชู น้ำมะนาว น้ำมะขาม และน้ำเปล่า พบว่า ไข่เค็มที่แช่น้ำส้มสายชูเหมาะสมที่จะทำให้เปลือกไข่ยอมให้สมุนไพรออสโมซิสเข้าได้มากที่สุด ตอนที่ 2 ศึกษาชนิดของสมุนไพรที่เหมาะสมในการผลิตไข่เค็มทดลองกับสมุนไพร 3 ชนิด คือ อัญชัน กระเจี๊ยบ และใบเตย พบว่า อัญชัยเป็นสูตรที่ดีที่สุดในการออสโมซิสของไข่เค็ม รองลงมาคือ กระเจี๊ยบ และใบเตย และพบว่าไข่เค็มสมุนไพรมีความเค็มมากกว่าที่ขายตามท้องตลาด และมีสีสัน มีประโยชน์น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น