โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเหยื่อพิษจากสารสกัดสมุนไพรกำจัดหอยทากยักย์แอฟริกาศัตรูพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุสุมาลย์ พลาชีวะ

  • ปัทมา ทิพรักษ์

  • ภัทรา อิทร์ธูป

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศษสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพร

  • หอยทาก กำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเหยื่อจากสารสกัดสมุนไพรกำจัดหอยทากยักย์แอฟริกาศัตรูพืช ซึ่งหอยทากยักย์แอฟริกานี้เป็นศัตรูตัวฉกาจที่จะทำลายผลผลิตของเกษตรกรในหลายพื้นที่ โดยการกัดกินส่วนต่าง ๆ ของต้นพืชทำให้พืชได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเพื่อกำจัดหอยทากยักย์แอฟริกา ตัวแปรที่ต้องการศึกษา ได้แก่ เหยื่อพิษต่าง ๆ ซึ่งพบว่าเหยื่อพิษที่ใช้กำจัดหอยทากยักย์แอฟริกาจะได้จากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ส่วนใบของยูคะลิปต์ ส่วนใบของต้นรัก ส่วนก้านของต้นพญาไร้ใบ และส่วนใบของต้นลูกใต้ใบ ซึ่งเหยื่อพิษจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านทุกชนิด สามารถกำจัดหอยทากยักย์แอฟริกาได้ โดยเหยื่อพิษจากสารสกัดยูคะลิปต์เป็นเหยื่อพิษที่สามารถกำจัดหอยทากยักย์แอฟริกาได้ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสมุนไพรพื้นบ้านชนิดอื่น ๆ ที่ใช้ทดลอง